Regulamin konkursu plastycznego dla dzieci

Konkurs plastyczny dla dzieci to ekscytujące wydarzenie, które zachęca do twórczej ekspresji, eksperymentowania i dialogu wśród maluchów. Konkurs pobudza wyobraźnię uczestników, którzy mogą wykorzystać różne techniki, tematy i materiały, aby wyrazić swoją kreatywność i oryginalność. Komitet organizacyjny wydarzenia musi najpierw opracować temat, który będzie osią wszystkich działań prowadzonych w ramach konkursu. Muszą również określić zbiór zasad, aby ujednolicić treść prac i pomóc sędziom w podejmowaniu bezstronnych decyzji.

Kto może zgłaszać prace?

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie w wieku 8-12 lat. Powinny one być mieszkańcami kraju, w którym organizowany jest konkurs i posiadać zgodę rodziców na udział w konkursie. Organizatorzy decydują o liczbie uczestników konkursu. Wybierają przedział wiekowy, temat i materiały, które zostaną wykorzystane w tworzonych pracach. Organizatorzy powinni wziąć pod uwagę dojrzałość uczestników przy wyborze materiałów do wykorzystania. Organizatorzy muszą zdecydować o grupach wiekowych, temacie i materiałach, które mogą być wykorzystane do wykonania prac. Muszą również zdecydować o liczbie uczestników i czasie przeznaczonym na wykonanie prac.

Przebieg i zasady konkursu

Organizatorzy muszą określić proces, który uczestnicy muszą przestrzegać przy realizacji swoich prac. Muszą również ustalić zasady, które będą stosowane i pomóc im zrozumieć, jak ważne jest przestrzeganie terminów.

  • Przygotowanie prac - Uczestnicy konkursu mają 2 tygodnie na stworzenie prac. Mogą wykorzystać cały przydzielony im czas.
  • Składanie prac - Uczestnicy są zobowiązani do wysyłki prac do organizatora konkursu, kurierem lub pocztą .
  • Ogłoszenie wyników - Organizatorzy mają 30 dni na ogłoszenie wyników konkursu. Mogą wykorzystać cały przysługujący im czas.
  • Kilka prac zostanie wyróżnionych oraz nagrodzonych.

Materiały do konkursu

Organizatorzy muszą określić materiały, które mogą być wykorzystane w pracach zgłaszanych na konkurs. Muszą wybrać materiały, które są odpowiednie dla wieku uczestników i oferują im swobodę wyrażania swojej kreatywności. Do konkursu zalecane są następujące materiały:

  • obraz olejny na płótnie
  • akryl, tempera lub akwarele na papierze
  • ołówek, kredki lub kolorowe ołówki na papierze
  • pastele na papierze
  • farby